Izvrsno putovati i hraniti se u preduzećima sa oznakom „eko-plus“

Ljepota i raznovrsnost prirode, kao i kulturna ponuda gradova su poticaj za dolazak u Crnu Goru. Ovdje gosti pronalaze netaknutu prirodu, tradiciju i moderno i bivaju ugošćeni regionalnim specijalitetima. Pažljivo ophođenje prema prirodnim resursima je uslov za Crnu Goru da, kao turistička zemlja ostane atraktivna.

Duboke ekološke promjene našeg svijeta, naročito promjena klime i životnih namirnica sve više doprinose osjetljivosti ljudi.

Stoga sve više turista obraćaju pažnju na izbor svog smještaja i restorana obzirom na ekološke kategorije.

Sa evropskom ekološkom oznakom za turistička preduzeća stvoren je pečat koji pokazuje koja su turistička preduzeća dobra, sa ekološkim menadžmentom i socijalnim radom. Ova preduzeća se zalažu za održavanje životnih osnova, staraju se za ugodnost gostiju i štede pri tome troškove rada.

Na osnovu opširnog kataloga kategorija preduzeće se procjenjuje u sledećim oblastima: vođenje preduzeća uopšteno, ekološki menadžment, energija, voda, otpad, vazduh, buka, biro, čišćenje, hemija, higijena, gradnja i stanovanje, oprema, životne namirnice, kuhinja, saobraćaj i okoliš.

Obavezne osnove su – zavisno od vrste i ponude – prikazane pod kategorijom moranja. Dopunjujući na to su kriterijumi po izboru, koji produbljuju specifičnu situaciju preduzeća, kao što su veličina, ponuda, oprema i situacija. Sem toga se honorišu posebnosti, kao npr. isključivo upotreba bio-životnih namirnica, specijalne ponude za pješake i bicikliste ili osnivanje biološki čistih parcela.

Sticanje evropske ekološke oznake je za svako turističko preduzeće moguće – od apartmana i camping-smještaja do hotela sa pet zvjezdica.

Kako preduzeće profitira usled sprovođenja ekološke oznake?

 • Ušteda preduzetnih troškova usled vođenja preduzeća orjentisano ka zaštiti okoline: smisleno korištenje energije, vode i sredstava za čišćenje, kao i sprečavanje otpada usled svjesne trgovine i raspodjele otpada
 • Povećanje imidža informisanjem saradnika i gostiju o ekološkim mjerama
 • Instrument marketinga za pozicioniranje na turističkom tržištu i time pomoć u orjentaciji za zainteresovane goste
 • 50% Njemaca, Austrijanaca, Engleza i Francuza smatraju zaštitu životne sredine jako važnom
 • 51% Njemaca smatra da je eko-label posebno važan kad je riječ o smještajnim kapacitetima
 • 87% of Britanaca preferira smještaj u eko-label smještajnim kapacitetima
 • 50% Britanaca je spremno da plati 30 funti više za eko-label smještajne kapacite

Kako gost profitira od preduzeća koje posjeduje ekološko uvjerenje?

 • Garancija kvaliteta usled ekološkog menadžmenta
 • Boravak pun uživanja i odmaranja sa zdravim i regionalnim životnim namirnicama, kao i podrška prilikom korištenja javnog saobraćaja
 • Komfort gostiju radi ugodne temperature u prostorijama sa optimalnim upravljanjem grijanja i hlađenja i stvaranje prijatnog vazduha u prostorijama usled izabranih materijala i prostorija za nepušače

Kako region profitira od preduzeća, koje posjeduje ekološki certifikat?

 • Doprinos za poboljšanje ekološke situacije u regionu
 • Manja emisija CO2 usled korištenja obnovljive energije, kao i uštede energije
 • Jačanje regionalne privrede i kulture usled privilegovane trgovine u regionu